A Rusty interface for the RN2903 LoRa module's serial protocol
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

220 lines
9.6KB

 1. # This file is automatically @generated by Cargo.
 2. # It is not intended for manual editing.
 3. [[package]]
 4. name = "CoreFoundation-sys"
 5. version = "0.1.4"
 6. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 7. dependencies = [
 8. "libc 0.2.66 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 9. "mach 0.1.2 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 10. ]
 11. [[package]]
 12. name = "IOKit-sys"
 13. version = "0.1.5"
 14. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 15. dependencies = [
 16. "CoreFoundation-sys 0.1.4 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 17. "libc 0.2.66 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 18. "mach 0.1.2 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 19. ]
 20. [[package]]
 21. name = "aho-corasick"
 22. version = "0.7.6"
 23. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 24. dependencies = [
 25. "memchr 2.2.1 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 26. ]
 27. [[package]]
 28. name = "bitflags"
 29. version = "1.2.1"
 30. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 31. [[package]]
 32. name = "cc"
 33. version = "1.0.48"
 34. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 35. [[package]]
 36. name = "cfg-if"
 37. version = "0.1.10"
 38. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 39. [[package]]
 40. name = "hex"
 41. version = "0.4.2"
 42. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 43. [[package]]
 44. name = "lazy_static"
 45. version = "1.4.0"
 46. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 47. [[package]]
 48. name = "libc"
 49. version = "0.2.66"
 50. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 51. [[package]]
 52. name = "libudev"
 53. version = "0.2.0"
 54. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 55. dependencies = [
 56. "libc 0.2.66 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 57. "libudev-sys 0.1.4 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 58. ]
 59. [[package]]
 60. name = "libudev-sys"
 61. version = "0.1.4"
 62. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 63. dependencies = [
 64. "libc 0.2.66 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 65. "pkg-config 0.3.17 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 66. ]
 67. [[package]]
 68. name = "mach"
 69. version = "0.1.2"
 70. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 71. dependencies = [
 72. "libc 0.2.66 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 73. ]
 74. [[package]]
 75. name = "mach"
 76. version = "0.2.3"
 77. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 78. dependencies = [
 79. "libc 0.2.66 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 80. ]
 81. [[package]]
 82. name = "memchr"
 83. version = "2.2.1"
 84. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 85. [[package]]
 86. name = "nix"
 87. version = "0.14.1"
 88. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 89. dependencies = [
 90. "bitflags 1.2.1 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 91. "cc 1.0.48 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 92. "cfg-if 0.1.10 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 93. "libc 0.2.66 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 94. "void 1.0.2 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 95. ]
 96. [[package]]
 97. name = "pkg-config"
 98. version = "0.3.17"
 99. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 100. [[package]]
 101. name = "quick-error"
 102. version = "1.2.2"
 103. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 104. [[package]]
 105. name = "regex"
 106. version = "1.3.1"
 107. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 108. dependencies = [
 109. "aho-corasick 0.7.6 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 110. "memchr 2.2.1 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 111. "regex-syntax 0.6.12 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 112. "thread_local 0.3.6 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 113. ]
 114. [[package]]
 115. name = "regex-syntax"
 116. version = "0.6.12"
 117. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 118. [[package]]
 119. name = "rn2903"
 120. version = "0.2.0"
 121. dependencies = [
 122. "hex 0.4.2 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 123. "quick-error 1.2.2 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 124. "serialport 3.3.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 125. ]
 126. [[package]]
 127. name = "serialport"
 128. version = "3.3.0"
 129. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 130. dependencies = [
 131. "CoreFoundation-sys 0.1.4 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 132. "IOKit-sys 0.1.5 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 133. "bitflags 1.2.1 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 134. "cfg-if 0.1.10 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 135. "libudev 0.2.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 136. "mach 0.2.3 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 137. "nix 0.14.1 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 138. "regex 1.3.1 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 139. "winapi 0.3.8 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 140. ]
 141. [[package]]
 142. name = "thread_local"
 143. version = "0.3.6"
 144. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 145. dependencies = [
 146. "lazy_static 1.4.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 147. ]
 148. [[package]]
 149. name = "void"
 150. version = "1.0.2"
 151. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 152. [[package]]
 153. name = "winapi"
 154. version = "0.3.8"
 155. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 156. dependencies = [
 157. "winapi-i686-pc-windows-gnu 0.4.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 158. "winapi-x86_64-pc-windows-gnu 0.4.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 159. ]
 160. [[package]]
 161. name = "winapi-i686-pc-windows-gnu"
 162. version = "0.4.0"
 163. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 164. [[package]]
 165. name = "winapi-x86_64-pc-windows-gnu"
 166. version = "0.4.0"
 167. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 168. [metadata]
 169. "checksum CoreFoundation-sys 0.1.4 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "d0e9889e6db118d49d88d84728d0e964d973a5680befb5f85f55141beea5c20b"
 170. "checksum IOKit-sys 0.1.5 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "99696c398cbaf669d2368076bdb3d627fb0ce51a26899d7c61228c5c0af3bf4a"
 171. "checksum aho-corasick 0.7.6 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "58fb5e95d83b38284460a5fda7d6470aa0b8844d283a0b614b8535e880800d2d"
 172. "checksum bitflags 1.2.1 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "cf1de2fe8c75bc145a2f577add951f8134889b4795d47466a54a5c846d691693"
 173. "checksum cc 1.0.48 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "f52a465a666ca3d838ebbf08b241383421412fe7ebb463527bba275526d89f76"
 174. "checksum cfg-if 0.1.10 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "4785bdd1c96b2a846b2bd7cc02e86b6b3dbf14e7e53446c4f54c92a361040822"
 175. "checksum hex 0.4.2 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "644f9158b2f133fd50f5fb3242878846d9eb792e445c893805ff0e3824006e35"
 176. "checksum lazy_static 1.4.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "e2abad23fbc42b3700f2f279844dc832adb2b2eb069b2df918f455c4e18cc646"
 177. "checksum libc 0.2.66 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "d515b1f41455adea1313a4a2ac8a8a477634fbae63cc6100e3aebb207ce61558"
 178. "checksum libudev 0.2.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "ea626d3bdf40a1c5aee3bcd4f40826970cae8d80a8fec934c82a63840094dcfe"
 179. "checksum libudev-sys 0.1.4 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "3c8469b4a23b962c1396b9b451dda50ef5b283e8dd309d69033475fa9b334324"
 180. "checksum mach 0.1.2 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "2fd13ee2dd61cc82833ba05ade5a30bb3d63f7ced605ef827063c63078302de9"
 181. "checksum mach 0.2.3 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "86dd2487cdfea56def77b88438a2c915fb45113c5319bfe7e14306ca4cd0b0e1"
 182. "checksum memchr 2.2.1 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "88579771288728879b57485cc7d6b07d648c9f0141eb955f8ab7f9d45394468e"
 183. "checksum nix 0.14.1 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "6c722bee1037d430d0f8e687bbdbf222f27cc6e4e68d5caf630857bb2b6dbdce"
 184. "checksum pkg-config 0.3.17 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "05da548ad6865900e60eaba7f589cc0783590a92e940c26953ff81ddbab2d677"
 185. "checksum quick-error 1.2.2 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "9274b940887ce9addde99c4eee6b5c44cc494b182b97e73dc8ffdcb3397fd3f0"
 186. "checksum regex 1.3.1 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "dc220bd33bdce8f093101afe22a037b8eb0e5af33592e6a9caafff0d4cb81cbd"
 187. "checksum regex-syntax 0.6.12 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "11a7e20d1cce64ef2fed88b66d347f88bd9babb82845b2b858f3edbf59a4f716"
 188. "checksum serialport 3.3.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "5b8d3ecaf58010bedccae17be55d4ed6f2ecde5646fc48ce8c66ea2d35a1419c"
 189. "checksum thread_local 0.3.6 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "c6b53e329000edc2b34dbe8545fd20e55a333362d0a321909685a19bd28c3f1b"
 190. "checksum void 1.0.2 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "6a02e4885ed3bc0f2de90ea6dd45ebcbb66dacffe03547fadbb0eeae2770887d"
 191. "checksum winapi 0.3.8 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "8093091eeb260906a183e6ae1abdba2ef5ef2257a21801128899c3fc699229c6"
 192. "checksum winapi-i686-pc-windows-gnu 0.4.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "ac3b87c63620426dd9b991e5ce0329eff545bccbbb34f3be09ff6fb6ab51b7b6"
 193. "checksum winapi-x86_64-pc-windows-gnu 0.4.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "712e227841d057c1ee1cd2fb22fa7e5a5461ae8e48fa2ca79ec42cfc1931183f"