Command line tool to validate and normalize UTF-8 data
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

33 řádky
1.2KB

 1. # This file is automatically @generated by Cargo.
 2. # It is not intended for manual editing.
 3. [[package]]
 4. name = "lapp"
 5. version = "0.4.0"
 6. source = "git+https://github.com/NoraCodes/lapp?branch=nora/iofile_paths#0fb2df69ce5262958401214fca0d0f31d62b1062"
 7. [[package]]
 8. name = "smallvec"
 9. version = "0.6.10"
 10. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 11. [[package]]
 12. name = "unicode-normalization"
 13. version = "0.1.8"
 14. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 15. dependencies = [
 16. "smallvec 0.6.10 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 17. ]
 18. [[package]]
 19. name = "utf8-norm"
 20. version = "1.1.0"
 21. dependencies = [
 22. "lapp 0.4.0 (git+https://github.com/NoraCodes/lapp?branch=nora/iofile_paths)",
 23. "unicode-normalization 0.1.8 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 24. ]
 25. [metadata]
 26. "checksum lapp 0.4.0 (git+https://github.com/NoraCodes/lapp?branch=nora/iofile_paths)" = "<none>"
 27. "checksum smallvec 0.6.10 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "ab606a9c5e214920bb66c458cd7be8ef094f813f20fe77a54cc7dbfff220d4b7"
 28. "checksum unicode-normalization 0.1.8 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "141339a08b982d942be2ca06ff8b076563cbe223d1befd5450716790d44e2426"