Command line tool to validate and normalize UTF-8 data
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

18 lines
594B

 1. [package]
 2. name = "utf8-norm"
 3. version = "1.1.0"
 4. authors = ["Leonora Tindall <nora@nora.codes>"]
 5. edition = "2018"
 6. license = "GPL-3.0-only"
 7. description = "Command line tool to validate and normalize UTF-8 data"
 8. readme = "README"
 9. homepage = "https://nora.codes/projects/utf8-norm"
 10. repository = "https://git.nora.codes/nora/utf-norm"
 11. keywords = ["unicode", "normalize"]
 12. categories = ["command-line-utilities", "internationalization", "localization", "text-processing"]
 13. [dependencies]
 14. lapp = { git = "https://github.com/NoraCodes/lapp", branch = "nora/iofile_paths" }
 15. unicode-normalization = "0.1"